Skip to main content

Intervisiebegeleiding

Gestructureerd leren met & van elkaar

Leren van elkaars ervaringen

  • Wil je dat een groep specialisten of leidinggevenden leert van elkaars ervaringen?
  • Wil je je medewerkers op een laagdrempelige manier laten werken aan hun persoonlijke ontwikkeling?
  • Wil je meer begrip en saamhorigheid kweken tussen je medewerkers?

Ik help je graag om ze via begeleide intervisie daar gestructureerd en met plezier aan te laten werken.

Resultaten van de intervisiebijeenkomsten kunnen zijn:

  • Het ontvangen van feedback en verbeteren van zelfreflectie.
  • Het ontvangen van adviezen en ideeën, waaruit de deelnemer zelf een keuze maakt en acties bepaalt.
  • Verbeteringen in werkprocessen en het omgaan met werkprocessen.
  • Onderling begrip en steun.
  • Betere communicatieve vaardigheden en gedragsverandering.
  • Collega’s die elkaar makkelijker op zoeken om met elkaar mee te denken.

Hoe werkt het?
Tijdens een intervisiebijeenkomst brengt een van de deelnemers een casus in; een aan werk gerelateerde vraag, probleem of situatie. De andere deelnemers stellen vragen en geven suggesties en oplossingsrichtingen. De inbrenger combineert verschillende visies: invalshoeken, deskundigheden en ervaringen van collega’s om tot nieuwe aanpakken, oplossingen en inzichten te komen. Aan het einde van de sessie vertelt de inbrenger wat hij geleerd heeft en wat hij er mee gaat doen.

Om de communicatie tijdens de intervisiebijeenkomsten structuur te geven, maak ik gebruik van een intervisie methode, bijvoorbeeld de incident- of de roddelmethode. Structuur is nodig, het geeft ruimte en toch begrenzing. Begeleiding met behulp van deze methoden helpt de deelnemers om via structuur en tijdsplanning doelmatig en effectief aan een werksituatie of probleem te werken.

"Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt" – Albert Einstein


Opmerkingen intervisiedeelnemers

Over de ervaringen met de intervisiesessies
Het is een fijne manier om dingen te delen met elkaar. Het is echt anders dan in een cursus. Nuttig, er speelt meer onder de oppervlakte dan je je realiseert.
Leerzaam dat anderen dezelfde of gelijksoortige problemen en gedachten hebben. Je wordt geprikkeld om vragen te stellen en krijgt een bredere blik.
Goed om mensen op een andere manier te leren kennen. Zeer waardevol om zo bezig te zijn met je eigen ontwikkeling.

Over mijn begeleiding
Je was een beetje streng in de eerste intervisiesessies. Ik was wel blij met de structuur die je aanbracht in de discussie omdat dat wel de manier is om ervoor te zorgen dat je iemand ook echt kan helpen.

Bepaalde sessies waren behoorlijk heftig en je kalmte hielp echt om de deelnemers op hun gemak te stellen en zich ook uit te spreken

Ik verwachtte dat je wel wat meer kon doorprikken.
Fijn dat de sessies harmonieus verliepen.
Je creëerde een vellige sfeer.

Over de effecten en resultaten van intervisie
Het heeft echt geholpen om anders naar mijn positie in het team te kijken. Binnen mijn eigen team keken we op een bepaalde manier naar een probleem. In de intervisiegroep werd het probleem breder getrokken en kreeg ik een reëlere reflectie.

Ik ben mij meer bewust geworden van andere manieren van handelen die ik kan gebruiken.
Ik heb er veel van geleerd en heb de hoop dat ik niet meer in dezelfde valkuil zal trappen.
Ik heb nieuwe ideeën gekregen over manieren waarop ik mensen kan benaderen. Ik ben mij hier nu meer bewust van.
Ik ben zelf niet zo open, ben nu meer gewend om dingen te delen.

Ik heb een goede stap kunnen nemen in het managen van mijn eigen verwachtingen en heb deze wat lager gesteld.
Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen om dingen aan te pakken.
Het heeft mij verrast dat thema’s breed gedragen worden, ondanks de gemêleerde groep. Daardoor trek ik het mij minder aan en kan ik het beter relativeren.
Ik voelde mij gesteund.

Bij tips en tricks die anderen hebben ontvangen kon ik kijken of ze ook voor mij werken.
Ik heb geleerd hoe je op een andere manier vragen kunt stellen, zonder suggestief te zijn.
Soms liggen oplossingen voor de hand, maar zie je ze zelf niet. Door er zo bewust mee bezig te zijn, vind je meer oplossingen. Een frisse blik helpt.
Heel waardevol om een casus voor te bereiden, ook als de casus niet behandeld wordt. Je wordt hierdoor gedwongen om op jezelf te reflecteren.

Ook mét en ván elkaar leren?